Cestovný poriadok

Spišská Nová Ves

eurobus Košice

Spoločnosť eurobus Košice zabezpečuje mestskú, prímestskú dopravu v meste Spišská Nová Ves. Spoločnosť eurobus Košice poskytuje zájazdovú a medzinárodnú dopravu. Dopravná spoločnosť eurobus Košice je vybavená modernými autobusmi a kvalita dopravy je hlavnou prioritou spoločnosti. Spišská Nová ves je mesto ležiace v Košickom kraji. Spišská Nová Ves je šestnástym najväčším mestom na Slovensku. Slovenský raj ja nádherný a v blízkosti mesta Spišskej Nová Ves. Spišská Nová ves má zaujímavú históriu a kultúru a preto návštevníci majú, čo spoznávať. Návštevníci môžu spoznať veľa kultúrnych a historických pamiatok. Príďte navštíviť mesto Spišská Nová ves a spoznajte krásy Slovenska.