cestovný poriadok

Spišská Nová Ves - odchody vlakov, odchody autobusov, cp spoje
Spišská Nová Ves

Eurobus Košice

Spoločnosť Eurobus Košice zabezpečuje mestskú, prímestskú dopravu v meste Spišská Nová Ves. Spoločnosť Eurobus Košice poskytuje zájazdovú a medzinárodnú dopravu. Dopravná spoločnosť Košice je vybavená modernými autobusmi a kvalita dopravy je hlavnou prioritou spoločnosti. Spišská Nová ves je mesto ležiace v Košickom kraji. Spišská Nová Ves je šestnástym najväčším mestom na Slovensku. Slovenský raj ja nádherný a v blízkosti mesta Spišskej Nová Ves. Spišská Nová ves má zaujímavú históriu a kultúru a preto návštevníci majú, čo spoznávať. Návštevníci môžu spoznať veľa kultúrnych a historických pamiatok.

Spišská Nová Ves

Príďte navštíviť mesto Spišská Nová ves a spoznajte krásy Slovenska.