cestovný poriadok

Slovenská autobusová doprava - odchody vlakov, odchody autobusov
Slovenská autobusová doprava

Slovenská autobusová doprava prepravuje cestujúcich po celom Slovensku. Zabezpečuje dopravu podľa navrhnutého cestovného poriadku. Dopravcovia musia v stanovený čas, byť na zástavke, kde čakajú cestujúci na cestovný spoj. Slovenská autobusová doprava má svoju históriu a každým rokom sa kvalita cestovania lepší. Súčasní dopravcovia sú vybavení modernými autobusmi s klimatizáciou, pri ktorej cestujúci majú zabezpečený komfort pri cestovaní. Najmä diaľkové spoje ponúkajú cestujúcich nadštandardné cestovné podmienky. Slovenská autobusová doprava je pomerne lacnou hromadnou dopravou v porovnaní s osobnou dopravou v aute. Autobusová doprava je pre nás, častokrát nenahraditeľnou.

Slovenská autobusová doprava

Autobus nás prepravy do každej odľahlej dediny, kde autobusové linky každý deň prepravujú cestujúcich. Slovenská autobusová doprava nám poskytuje kvalitnú dopravu po celom Slovensku.