cestovný poriadok

Rimavská Sobota - odchody vlakov, odchody autobusov, cp spoje
Rimavská Sobota

SAD Lučenec

SAD Lučenec zastrešuje dopravu v meste Rimavská Sobota. Každý rokom má snahu SAD Lučenec vylepšovať kvalitu dopravných služieb. SAD Lučenec zabezpečuje mestskú, prímestskú a diaľkovú dopravu. Rimavská Sobota je mesto v Banskobystrickom kraji. Mesto Rimavská Sobota má zaujímavú históriu a kultúru a preto návštevníci majú, čo spoznávať. Návštevníci môžu spoznať veľa kultúrnych a historických pamiatok.

Rimavská Sobota

Príďte navštíviť mesto Rimavská Sobota a spoznajte krásy Slovenska.