cestovný poriadok

Kežmarok - odchody vlakov, odchody autobusov, cp spoje
Kežmarok

SAD Poprad

SAD Poprad zabezpečuje mestskú, prímestskú a diaľkovú dopravu v meste Kežmarok. SAD Poprad poskytuje dopravu do Poľska a Česka. SAD Poprad je vybavená modernými autobusmi a prioritou dopravného podniku je kvalita služieb. Ponúka zájazdy pre viac početné skupiny. Návštevníci mesta Kežmarok môžu spoznať kultúrne a historické pamiatky. Kežmarok je okresné mesto ležiace pod Vysokými Tatrami. Mesto Kežmarok má bohatú históriu, preto návštevníci môžu spoznávať dejiny.

Kežmarok

Príďte do mesta Kežmarok a spoznajte krásy Slovenska.