cestovný poriadok

Banská Bystrica - odchody vlakov, odchody autobusov, cp spoje
>Banská Bystrica

SAD Banská Bystrica

SAD Banská Bystrica ponúka osobnú dopravu pre cestujúcich. Banská Bystrica je navštevovaná turistami a preto môžu využiť dopravu autobusom. Zamestnanci využívajú SAD Banská Bystrica na prepravu do zamestnania. Banská Bystrica je krásne mesto s nádhernou prírodou. Mesto Banská Bystrica sa nachádza na strednom Slovensku v blízkosti Nízkych Tatier. V meste je možné uvidieť pamiatky z národného povstania. V minulosti v Banskej Bystrici sa ťažila a spracovala meď a striebro. Sad Banská Bystrica je vybavená kvalitnými autobusmi pre mestskú a prímestskú dopravu.

Banská Bystrica

Príďte pozrieť krásy Slovenska do mesta Banskej Bystrice a prírodné krásy Nízkych Tatier.