cestovný poriadok

Handlová - odchody vlakov, odchody autobusov, cp spoje
Handlová

SAD Prievidza

SAD Prievidza zastrešuje autobusovú dopravu v meste Handlová. Dopravný podnik poskytuje mestskú, prímestskú a diaľkovú dopravu. Okrem toho ponúka nákladnú dopravu a prevádzkuje viac početné zájazdy. Klienti sú veľmi spokojní so službami dopravného podniku SAD Prievidza. Je vybavený modernými autobusmi, ktoré využíva pre dopravu zamestnancov do práce. Mesto Handlová leží v Trenčianskom kraji. Návštevníci môžu spoznať veľa kultúrnych a historických pamiatok. Handlová je známa ťažbou uhlia.

Handlová

Príďte navštíviť mesto Handlová a spoznať krásy Slovenska.