cestovný poriadok

Nové Zámky - odchody vlakov, odchody autobusov, cp spoje
Nové Zámky

SAD Nové Zámky

SAD Nové Zámky zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu. Osobnú prepravu mesto Nové Zámky poskytuje kvalitnými autobusmi. Kvalita osobnej prepravy je pre dopravný podnik na prvom mieste. Mesto Nové Zámky sa nachádza v Nitrianskom kraji. Mesto Nové Zámky má bohatú históriu a kultúru a preto návštevníci majú, čo spoznávať. Turisti sa môžu oboznámiť s historickými pamiatkami.

Nové Zámky

Príďte navštíviť mesto Nové Zámky a spoznajte krásy Slovenska.