cestovný poriadok

Autobusové spoje - odchody vlakov, odchody autobusov, cp spoje
Autobusové spoje

Dnešný svet si vyžaduje rytmus a to sprostredkujú autobusové spoje. Moderné autobusy sú vybavené klimatizáciou a to znamená pre cestujúcich pohodlie pri cestovaní. Cesty na východnom Slovensku nie sú kvalitné, ale pomaly sa tento problém rieši z fondov Európskej únie. Autobusy spoje nám zjednodušujú život. Ak potrebujem byť o desiatej hodine vo Svidníku, tak stačí si zistiť na internete dopravné spojenie a cestovať do miesta cieľa cesty. Cestovanie s autobusovou dopravou cez víkendy je komplikovanejšie. Autobusy nechodia tak často ako v pracovný deň a z niektorých končín môže mať problém cestujúci dostať sa domov.

Autobusové spoje

Autobusové spoje sú pre osobnú dopravu veľmi dôležité. V niektorých prípadoch je autobusová doprava jediným riešením. Autobusové spoje nás dopravia kdekoľvek na Slovensku, aj keď osobne volím železničnú dopravu. Hromadná osobná doprava chráni životné prostredie a prispieva k zachovaniu sveta pre budúce pokolenie.

Na dopravu ľudia využívajú hlavné autobus, pretože Vás dovezie aj na miesta, kde nie je zavedená železnica. Tvorba infraštruktúry je prioritou vlády SR, pretože podporuje príchod zahraničných investorov. Výstavba priemyselných parkov vytvára nové pracovné miesta a tým zvyšuje životnú úroveň obyvateľstva. Slovensko ma krásnu prírodu a je bohaté na termálne minerálne vody. Preto rastu aqua centra ako huby po daždi. Návštevník našej krajiny môže spoznať kultúru Slovákov, bohatú históriu a najmenšie veľhory sveta Vysoké Tatry a po celej túre sa okúpať v termálnej liečivej vode. Cestuj s poznaj krásne Slovensko.

Autobusové spoje nám umožňujú rýchlu dopravu. Vďaka kvalitným službám je autobusová doprava na dobrej úrovni. Východné a stredné Slovensko je hornaté a preto jedine autobus Vás dopraví do odľahlých miest. Železničná doprava je na Slovensku obmedzená pre hornatý povrch krajiny. Diaľkové autobusové spoje sú vybavené klimatizáciou, ktorá ponúka komfort pri cestovaní. Dopravcovia prevádzkujú medzinárodne spoje do Viedne, Ríma a Paríža. Spoznajte kultúru najkrajších a najromantickejších miest Európy. Dopravné spoločnosti zabezpečujú MHD v mestách a niektoré okrem toho prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu. Autobusové spoje Vám umožnia cestovať a spoznávať krásy Slovenska, ale aj Vami neprebádané európske mestá.

Sad Trnava

Mesto Trnava

SAD Trnava zabezpečuje dopravu v meste Trnava a okolitých mestách. Dopravný podnik ponúka kvalitné dopravné služby. SAD Trnava poskytuje mestskú, prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu. SAD Trnava je vybavená moderným autobusmi. Trnava je krajské mesto na západe Slovenska. Trnava je siedme najväčšie mesto na Slovensku. Mesto Trnava má zaujímavú históriu a kultúru a preto návštevníci majú, čo spoznávať. Návštevníci môžu uvidieť veľa kultúrnych a historických pamiatok. Trnava je nazývaná aj slovenský Rím. V meste sa nachádza desať kostolov. V minulosti bola Trnava významným univerzitným mestom, známym po celej Európe. Mesto Trnava je naozaj krásna. Zaujímavá historická architektúra záujme každého návštevníka a tvorí pamiatkovú rezerváciu. V súčasnej dobe je mesto Trnava centrom vzdelania, priemyslu a hospodárskeho rozvoja. Príďte navštíviť mesto Trnava a spoznajte krásy Slovenska.

Sad Trenčín

Mesto Trenčín

SAD Trenčín zabezpečuje dopravu v meste Trenčín a v okolitých mestách. SAD Trenčín poskytuje mestskú, prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu. Kvalita služieb autobusovej dopravy je hlavnou prioritou dopravného podniku. SAD Trenčín je vybavená modernými autobusmi. Mesto Trenčín patrí medzi najstaršie mesta Slovenska. Mesto Trenčín má zaujímavú históriu a kultúru a preto návštevníci majú, čo spoznávať. Návštevníci môžu uvidieť veľa kultúrnych a historických pamiatok. Veľkou historickou doménou mesta je Trenčiansky hrad. Trenčín je správnym centrom Trenčianskeho kraja. Mesto Trenčín bolo centrom života už v historickej dobe. O tom svedčia aj archeologické nálezy z doby kamennej. Mesto Trenčín malo v minulosti práva slobodného kráľovského mesta. Príďte navštíviť mesto Trenčín a spoznajte krásy Slovenska.

Dopravný podnik Bratislava

Mesto Bratislava

Dopravný podnik Bratislava Vám ponúka kvalitnú a modernú dopravu. Dopravný podnik Bratislava zabezpečuje mestskú a prímestskú dopravu. V meste Bratislava sa využíva hlavne električková, trolejbusová a autobusová doprava. Infraštruktúra je na dobrej úrovni v porovnaní s inými mestami na Slovensku.  V meste Bratislava žije najviac obyvateľov v porovnaní s iným slovenskými mestami, preto Dopravný podnik Bratislava musí zabezpečiť plynulú dopravu. V meste Bratislava je veľa historických a kultúrnych pamiatok, ktoré záujmu každého návštevníka. Bratislava je sídlom Bratislavského samosprávneho kraja. V hlavnom meste sídli prezident, vláda, parlament a veľvyslanectvá. Bratislavský kraj patrí medzi najrozvinutejší kraj Slovenska. Bratislava je centrom kultúry, vzdelania a hospodárskeho života. Je bohatá na historické pamiatky najmä v Starom Meste. Zaujímavou pamiatkou je Bratislavský hrad. Modernou stavbou je most SNP. V 19 storočí sa Bratislava sa volala Prešporok. Za čias Rakúska-Uhorska bola Bratislava korunovačným mestom. Bratislavu určite navštívte, pretože je kultúrnym, priemyselným, hospodárskym a politickým centrom, kde môžete spoznať históriu mesta Bratislava a historické pamiatky Starého Mesta. Neváhajte príďte hlavné mesto Slovenska navštíviť.