Cestovný poriadok

Bánovce nad Bebravou

SAD Prievidza

SAD Prievidza zastrešuje dopravu v meste Bánovce nad Bebravou. SAD Prievidza vylepšuje dopravu modernými autobusmi. Okrem mestskej a prímestskej a diaľkovej dopravy ponúka nákladnú kamiónovú dopravu. Autobusy jazdia na plyn a preto chránia životné prostredie. Bánovce nad Bebravou je mesto v Trenčianskom kraji. V meste je možné si pozrieť historické pamiatky. V Bánovciach nad Bebravou sa nachádza 15 kultúrnych pamiatok. V minulosti bolo vyhlásené za slobodné kráľovské mesto. SAD Prievidza dopravuje zamestnancov do práce, kde je rozvitý potravinársky a obuvnícky priemysel