cestovný poriadok

Autobusová doprava - odchody vlakov, odchody autobusov, cp spoje
Autobusová doprava

Autobusová doprava je na Slovensku veľmi rozšírená. Okrem veľkým miest využívajú pre mestskú dopravu autobus ako hlavný dopravný prostriedok. Prečo sa autobusová doprava využíva na Slovensku tak často? Je to jediný dôvod. V mestách neexistuje metro, ktoré  častokrát nahradzuje autobusovú dopravu. V Bratislave a Košiciach sa využíva ešte dopravné prostriedok ako električka alebo trolejbus. Preto autobusová doprava plní na Slovensku veľkú úlohu v doprave. Hromadná doprava sa zabezpečuje autobusovou dopravou. Autobusová doprava sa aplikuje aj na prímestskú doprava. Linky do blízkych miest v pracovný týždeň chodia každých 20 minút, cez víkend každú hodinu. Autobus má jednu výhodu, dopraví Vás takmer všade, kde sú schodné cesty. Diaľkové spoje nám umožňuje znova autobusová doprava. V autobusových staniciach chodia autobusové linky každú hodinu. Diaľkové spoje zvyčajne ponúkajú nadštandard pri autobusovej doprave. Autobusy sú klimatizované a moderne. Na Slovensku pôsobia rôzne dopravné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú medzinárodnou dopravou. Z väčších miest autobusy dopravujú cestujúcich do Berlína, Mníchova alebo Prahy. Autobusová doprava má budúcnosť a preto modernizácia autobusom a ciest je nevyhnutnou zložkou rozvoja dopravy.

Autobusová doprava

>Autobusová doprava dopravuje cestujúcich, ktorí sa potrebujú dostaviť na pracovisko. Autobusová doprava je ekonomické riešenie  pre tých, ktorí nepoužívajú auto. Cestovanie autobusom je na Slovensku veľmi populárne a preto každým rokom prebieha modernizácia autobusovej dopravy. Moderné autobusy sú vybavené klimatizáciou, ktoré cez leto a zimu vylepšujú komfort pri cestovaní. Autobusová doprava je navrhnutá podľa skúseností dopravcov. Niektorí ponúkajú spojenie do svetových európsky miest. Cestná infraštruktúra sa každým rokom zlepšuje a rozvíja ekonomiku a hospodárstvo krajiny. Pri cestovaní autobusom môžu sa vyskytnúť dopravné kolóny. Vďaka autobusovej dopravy môžete spoznať skutočné kultúrne centra Európy.