cestovný poriadok

Ústup, pandémie Covid a cestovanie

Cestovanie bolo počas pandémie, obmedzené. Cestovný ruch trpel a zaznamenal vysoké straty v oblasti hotelierstva a gastro služieb. V súčasnosti sa ponúka danému odvetviu, príležitosť, ako využiť, uvoľnenie Covid opatrení, pre ekonomický profit. Hoteli zaznamenali príliv, objednávok a návštevníci konečne prišli do Vysokých a Nízkych Tatier. Dovolenkové obdobie pomôže turistickým centrám, rozvíjať domáci, cestovný ruch. Covid pandémia zasiahla každé odvetvie, ktoré predtým prosperovalo, od výroby, po služby, v cestovnom ruchu. Ústup, pandémie vytvorí príležitosti pre dosiahnutie zisku a tvorbu nových pracovných miest. Slováci môžu tráviť dovolenku na Slovensku a tak pozitívne, podporiť domáci, cestovný ruch. Každý z nás musí dodržiavať Covid opatrenie, aby po dovolenkovom období neprišla nová vlna pandémie.