cestovný poriadok

Trebišov - odchody vlakov, odchody autobusov, cp spoje
Trebišov

SAD Michalovce

SAD Michalovce zastrešujú dopravu v meste Trebišov. SAD Michalovce zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú dopravu a medzinárodnú dopravu na Ukrajinu a do Českej republiky. SAD Michalovce sú vybavené modernými autobusmi a kvalita dopravných služieb je hlavnou prioritou dopravného podniku. Trebišov je mesto ležiace v Košickom kraji. Návštevníci môžu spoznať veľa kultúrnych a historických pamiatok.

Trebišov

Príďte navštíviť mesto Trebišov a spoznajte krásy Slovenska.